Algemene voorwaarden en huisreglement Veldfuif

1. Bij het betreden van het evenemententerrein verklaart men kennis te hebben genomen van en akkoord te zijn met de voorwaarden en huisregels zoals deze gelden tijdens het evenement.
2. Een ieder is verplicht aanwijzingen van de organisatie op te volgen.
3. Het is verboden om wapens, op wapen lijkende voorwerpen of voorwerpen die als wapen kunnen worden gebruikt, bij zich te hebben. Indien dergelijke voorwerpen worden aangetroffen, wordt de toegang definitief geweigerd. Indien een voorwerp wordt aangetroffen dat voorkomt in de Wet Wapens en Munitie, zal direct aangifte worden gedaan bij de politie.
4. Op de Veldfuif is het verboden om eigen glaswerk mee te brengen.
5. Het is niet toegestaan om huisdieren mee te brengen, mede met het oog op de hygiëne.
6. Wildplassen is niet toegestaan en onnodig: er zijn genoeg toiletfaciliteiten.
7. Wij staan geen (hinderlijke) samenscholing toe op en rondom het evenemententerrein.
8. Door het betreden van ons Veldfuif-terrein geef je toestemming om op het terrein gemaakte foto’s en/of video’s te gebruiken voor publicatie- en promotiedoeleinden.
9. Het is op het terrein toegestaan foto’s en video-opnames voor privégebruik te maken. Zonder onze toestemming is commercieel/professioneel gebruik hiervan echter niet toegestaan.
10. Het gebruik van logo’s, beeldmerken en/of reclame zijn alleen toegestaan met onze schriftelijke toestemming.
11. In het geval van klachten, van welke aard dan ook, verwachten we dat je je meteen tot de organisatie zal wenden.
12. Het is verboden om op het evenemententerrein drugs of hallucinerende middelen te gebruiken, aanwezig te hebben, te verhandelen of te bewerken. Bij handelen in strijd met deze bepaling zal de toegang worden geweigerd. Tevens zal er aangifte worden gedaan bij de politie.
13. Toegang tot het evenemententerrein wordt geweigerd indien:
– Men zich in kennelijke staat van dronkenschap bevindt;
– Men op enigerlei wijze betrokken is of is geweest bij ongeregeldheden, zowel binnen als buiten het evenemententerrein;
– Men zich beledigend uitlaat jegens personeel of andere bezoekers.
14. Zodra een bezoeker zich schuldig maakt aan enige vorm van geweld of bedreiging met geweld, zal aangifte worden gedaan bij de politie.
15. Indien een bezoeker zich niet houdt aan de algemene voorwaarden en huisregels zal hij/zij worden verwijderd.
16. De organisatie, de eigenaren van de locatie dan wel personen die op deze locatie werkzaam zijn, kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor enig letsel en/of materiële dan wel immateriële schade die bezoekers van de locatie mochten ondervinden.
17. Je kunt om legitimatie worden gevraagd. Het is volgens de wet verplicht legitimatie mee te dragen.
18. Bij calamiteiten waarschuwen wij de politie.
19. Je dient te allen tijde de orders van het organisatie en overheidsinstanties op te volgen.

Dank voor je medewerking, samen maken we er een geweldige Veldfuif van! Groetjes, de organisatie Tiny Village Kleinhuizen