Missie en visie

Missie
We willen leven in een duurzame wereld waarin met zorg wordt omgegaan met natuur, milieu en met elkaar. Waarin relaties en gezondheid niet onder druk staan door te hoge woonlasten en de aarde niet onder druk staat door onze leefstijl. Een wereld waarin oog is voor alles wat leeft en van waarde is.

Visie
Met Tiny Village Kleinhuizen willen we een plek creëren die bewoners en bezoekers inspireert om bewuste, duurzame keuzes te maken waar het gaat om bouwen, wonen, leefstijl en relaties. Ook leveren de bewoners graag een bijdrage aan de sociale verbindingen in de omgeving waar Kleinhuizen gevestigd is.