Vogels gespot

Op en rond het terrein van Kleinhuizen te Nieuwegein vlogen, tsjilpten, fladderden en floten er vele verschillende vogels. Elke ochtend deden ze hun best op het geven van een uitgebreid concert. Ook helpen ze mee om zaadjes te verspreiden en smullen ze van de vele insecten die Kleinhuizen rijk is. We zijn blij met onze gevederde vrienden en leren ze graag bij naam kennen. Zodra we een vogel spotten, zoeken we op welke het is en voegen we deze toe aan onderstaande lijst, in alfabetische volgorde. Er staan er nu al meer dan dertig op!

Aalscholver
Dacht jij ook dat Aalscholvers zwarte vogels zijn? Hun verendek blijkt diep bronsgroen te zijn, met een zwart randje aan het uiteinde van elke veer op de bovenvleugel. De aalscholver heeft een heel kenmerkende houding: vaak zie je de vogel met uitgespreide vleugels zitten, om ze te laten drogen nadat er een visje gevangen is. Hoeveel vis zou de aalscholver hier al gevangen hebben?

Blauwe reiger
Het zijn net oude grijze mannetjes, zoals ze met opgetrokken schouders aan de waterkant zitten. Ook op het terrein van Kleinhuizen houden ze de sloot nauwlettend in de gaten. Er kwaken hier genoeg kikkers en padden, dus aan voedsel hebben ze vast geen gebrek! Er lopen hier (in het voorjaar) ook veel jonge gansjes rond, die mogen ook op hun tellen passen…

Buizerd
Vogels herkennen is al lastig, maar roofvogels onderscheiden is echt een vak apart! Nadat we deze imposante roofvogel meerdere malen gezien én gehoord hadden, waren we er over uit: er vliegen hier buizerds boven onze tiny houses. Eén keer vlogen ze zelf met z’n vieren rondjes boven het terrein, een prachtig gezicht! In het hoge gras valt vast genoeg te halen voor deze vogels.

Ekster
Niet echt een zeldzame vogel, de ekster. De ekster wordt vaak als een brutale vogel gezien en wordt soms zelfs beticht van het stelen van sieraden. Goud en zilver zijn echter volkomen veilig, de ekster is gewoon een heel nieuwsgierige vogel. Als hij iets nieuws ziet, wil hij het onderzoeken. Als de vogel eenmaal doorheeft dat het geen eetbaar insect is, zal hij weer verder wippen naar het volgende interessante object.

Goudvink
Een goudvink blijkt kampioen stilzitten te zijn: dat houdt ie minutenlang vol. Op aandacht zijn ze niet zo dol, ze stellen zich graag verdekt op in bossen, parken of tuinen. Hier op ons terrein vindt hij fijne beschutting in de takkenwal. Ook als de goudvink geluid maakt, doet hij dat zachtjes en fluitend, volgens de Vogelbescherming “onopvallend”. Gelukkig maakt zijn kleurenpracht dat ruimschoots goed!

Grauwe gans
De grauwe gans is hier op het terrein niet te missen. Ze laten duidelijk horen dat ze er zijn: wanneer ze overvliegen roepen ze om het hardst en hoor je hun imposante vleugels ritselen. En wanneer een andere gans te dichtbij komt, laten ze hun ongenoegen ook duidelijk horen. Op en rond het terrein is het een drukte van jewelste met meerdere nesten vol schattige jonge gansjes! Daar gaat onze rust 😉

Groene specht
Op het terrein viel één vogelgeluid steeds op: een lachende roep. De groene specht hadden we al gespot op de appelbomen in de boomgaard, maar we wisten nog niet dat deze mooi gekleurde vogel zo’n lachend geluid produceert. Blijkbaar hoor je deze spechtsoort niet zo vaak en duidelijk roffelen op bomen. Dat geluid horen we echter vaak, maar is toe te schrijven aan de volgende vogel in de lijst…

Groenling
Wil je graag de groenling naar je tuin lokken? Leg dan pinda’s en zonnebloempitten in een voederstation, hier zijn de dol op. Wanneer ze een zaadje in hun snavel nemen ‘centrifugeren’ ze het zodat de vrucht los komt en ze het op kunnen peuzelen. Hun favoriete plekje is in bosranden en zoomvegetaties (de overgang van een bos naar een graslandschap). Van nature zijn het schuwe vogeltjes, maar omdat hun natuurlijke habitat krimpt komen ze vaker tevoorschijn.

Grote bonte specht
Het blijkt dat deze spechtsoort op takken roffelt om hun territorium af te bakenen en hun paarband te versterken. Hun hersenen zijn beschermd door een soort schokbrekers, zodat ze van het tikken geen hoofdpijn krijgen. Maar dat blijkt misschien toch niet zo te zijn; Amerikaanse onderzoekers vonden tot hun verbazing sporen van hersenletsel in spechten die ze onderzochten. Arme beestjes!

Halsbandparkiet
Nog zo’n vogel die qua geluid niet te missen is: krijsend maken deze halsbandparkieten duidelijk dat zij er zijn. Deze vogels komen oorspronkelijk uit India en Centraal-Afrika, maar vliegen nu ook in grote getale in de Randstad rond. Deze populaties zijn gevormd door ontsnapte en losgelaten kooivogels die verwilderd zijn. Opvallen doen deze knalgroene vogels in elk geval, het lijken net kleine groene papegaaitjes.

Houtduif
Om de bijen een handje te helpen, hebben we flink wat bijvriendelijk zaad gezaaid. Nu lopen er groepjes houtduiven over de pas ingezaaide grond, vrolijk te pikken. Grmbl… Als een duif opvliegt maakt dat altijd opvallend veel geluid. Dit komt doordat de vleugels boven en onder het lichaam tegen elkaar klappen. De houtduif is de grootste duifsoort in Nederland en is gemakkelijk te herkennen aan de witte vleugelstreep.

Ijsvogel
Hij is al gespot door een aantal bewoners, de ijsvogel! Vliegensvlug schiet hij af en toe langs onze waterkant, het Merwedekanaal. Het aantal broedpaartjes wordt in Nederland geschat tussen de 1100 en 1400, dus de kans is niet zo heel groot dat je er eentje tegenkomt. Kenmerkend aan zijn felblauwe en oranje kleur is het net een verdwaald tropisch vogeltje. Maar het tegendeel is waar, hij blijft het gehele naar in ons land ook als het kouder wordt. Langs de waterkant, in oevers of tussen wortels van bomen graven ze een tunnel van soms een halve meter om hun eieren in te leggen.

Kauw
Onafscheidelijk zijn kauwen wanneer ze een partner hebben gevonden en hun paarband duurt een levenlang. Ze leven in groepen, uiteraard ook hier in Kleinhuizen. Als we vogels op het dak horen trippelen, zijn het vaak kauwen. Het zijn intelligente vogels en binnen de groep hebben ze een uitgebreide sociale structuur met pikorde. Ze hebben zelfs een soort taal, met bepaalde geluiden voor verschillende situaties!

Kievit
Volgens Wikipedia worden de acrobatische capriolen die de mannetjes kieviten in de lucht uithalen tijdens de paartijd in het Fries “oer de wjuk gean” (over de wiek gaan) genoemd. Kievitseieren rapen is een oude traditie, maar is in 2015 (opnieuw) verboden door de Raad van State. En niet voor niets: de populatie gaat helaas nog steeds achteruit. Extra bescherming voor deze vogel is dus geen overbodige luxe.

Koolmees
De koolmees (in het Engels ‘tit’), wie kent hem niet? Het is de grootste mees van ons land en is een zeer veelvoorkomende vogel. Zet je in de winter iets buiten om de vogels bij te voeren? Dan is de kans groot dat een koolmees eropaf komt. Hier hangt de koolmees graag in de boomgaard rond, waarschijnlijk omdat de oude bomen mooie holtes hebben die ze kunnen gebruiken voor een nestje.

Koperwiek
Deze vogel is niet het hele jaar door te spotten op ons terrein, hij overwintert in Nederland en vliegt in het voorjaar weer terug naar de naaldbossen in Scandinavië. Deze vogel was vooral in de vroege ochtend in grote getale aanwezig in de boomgaard, waar ze over de grond wipten op zoek naar voedsel. De koperwiek trekt in oktober over Nederland en doet dat met miljoenen tegelijk. Soms in enkele dagen of zelfs maar één dag.

Kraai
Een kraai is een alleseter. Ze ruimen in de natuur op door kadavers op te eten, maar een kuikentje gaat er in het voorjaar ook wel in. Ze eten ook zwerfafval, insecten, zaden en noten. En waarschijnlijk lusten ze straks ook wel een hapje appel. Kraaien zijn daarnaast belangrijke nestleveranciers voor roofvogels en uilen die zelf geen nest bouwen, zoals de boomvalk, torenvalk en ransuil. Waardevolle beestjes dus!

Kramsvogel
Zie je een groepje koperwieken? Dan is de kans groot dat er ook kramsvogels in de buurt zijn. We hebben ze gespot in onze appelboomgaard, omdat ze dol zijn op fruit. Maar een insect of worm gaan er ook prima in. De kramsvogel kan soms ‘dronken’ gedrag vertonen doordat ze zich te goed doen aan de laatste bessen die al zijn gaan gisten. Dat maakt ze een makkelijke prooi voor sperwers…

Meerkoet
Er is geen park, kanaal of sloot in Nederland zonder meerkoet. Kleinhuizen heeft een kanaal én een sloot, dus ook meerkoeten. Deze beestjes laten de spreekwoordelijke kaas niet van hun brood eten, ze verdedigen hun territorium fel tegen indringers in het broedseizoen. Een meerkoet duikt vaakt naar voedsel, maar door de grote hoeveelheid lucht in hun verenkleed kost dat enige moeite. Ze drijven dan ook vaak al snel weer boven.

Merel
De Beatles hebben een mooi liedje over deze vogel gemaakt en de voorjaarszang van deze vogel herkent iedereen. Dat kan ook niet anders, want de merel is de talrijkste broedvogel in Nederland. Mannetjesmerels met een felgele snavel zijn meer in trek bij de vrouwtjes, want dat wijst op een goede gezondheid. Nog een leuk weetje: het druivenras Merlot is vernoemd naar de merel.

Nijlgans
De nijlgans is een Afrikaanse soort die sinds 1960 in Nederland is, doordat ontsnapte siervogels prima wisten te overleven hier. De nijlgans is hier vaak te zien in de buurt van de grauwe gans. Waar de grauwe gans meestal erg fel is op soortgenoten die te dichtbij komen, mag de nijlgans vaak rustig blijven zitten. Eigenlijk is de nijlgans geen gans, maar een gansachtige eend, familie van de bergeend.

Pimpelmees
Een pimpelmees is behendig en kan ze op het dunste takje nog voedsel vinden. Ze zijn altijd alert en waarschuwen vaak als eerste wanneer er een kat of roofvogel in de buurt is. De katten van Kleinhuizen zullen dus weinig kans maken op een smakelijk pimpelmezenhapje. Mezen vangen voor consumptie was in de 19de eeuw een buitensport die door het mezengilde werd beoefend.

Putter
Dit prachtige vogeltje is op een bijzondere manier aan zijn naam gekomen. Vroeger werden ze als kooivogel gehouden en ze konden gemakkelijk allerlei trucjes aanleren. Bijvoorbeeld een voetzoekertje aansteken of een wagentje voorttrekken. Je kon ze ook leren om met een vingerhoed of miniatuuremmertje en een koordje water uit een drinkbakje te putten. Aan dit gebruik hebben de vogels hun naam te danken.

Roodborst
Een bekend vogeltje met een rode borst en deels rood gezichtje. Van nature erg nieuwsgierig en goed van vertrouwen, daarom zijn ze vaak te vinden in de buurt van huizen. Wanneer een ander roodborstje echter hun territorium binnentreed, worden ze agressief en gebruiken ze hun rode borst om elkaar te imponeren.

Scholekster
De scholekster wordt onder vogelaars ook wel ‘Bonte Piet’ genoemd. Hij komt uit de familie steltloper die zowel langs de kust als het binnenland te vinden is. Gedurende het jaar verandert de vorm van zijn snavel. In de zomer is hij langwerpiger om beter wormpjes te kunnen prikken en in de winter stomp om schelpdieren mee open te breken. Als een soort beitel dus.

Spreeuw
De spreeuw is vaak met zijn vrienden te vinden. Ze leven het liefst groepen en voordat ze naar hun slaapplek gaan zien je ze dan ook met ze alle in golven voorbijkomen. Soms kan dit aantal oplopen tot 100.000 spreeuwen! Hun geluid is zeer gevarieerd die ook imitaties bevat van zowel andere vogels als omgevingsgeluiden.

Vink
Dankzij grootschalige bosaanplant in de 20e eeuw is het aantal vinken in Nederland flink toegenomen. Dit maakt de vink een bekende broedvogel in ons landje. Logisch dat de vink het geschopt heeft tot de top 3 van de meest getelde vogels tijdens de ‘Nationale Tuinvogeltelling 2019’. Ruim 100.000 keer is dit vogeltje gespot. fjadfjskdlfksldfjaskldfjklasjdfklsjdfklsdffggsdfsdfsdfsfsdfsdfsdfsdf
Vlaamse gaai
‘Een voortdurend krassende eikelzoeker’ is de wetenschappelijke vertaling van het woord Garrulus glandarius, oftewel de gaai. Dit is echter alleen het geval in de winter wanneer zij, net als eekhoorns, eikels verzamelen verstoppen in de grond. Wanneer voedsel schaars is weten zij precies waar de eikels liggen en graven zij deze weer op. Het zijn oplettende beestjes, want als ze door hebben dat ze geobserveerd worden tijdens het begraven van de eikeltjes komen ze later terug om ze elders te begraven.

Waterhoen
Een sterk familiegevoel hebben deze watervogels, de jongen uit het eerste nest helpen moeders namelijk bij het verzorgen van de jongen uit latere nesten. Wanneer ze op pad gaan volgen de jongen het witte staartje van de waterhoen, die tijdens het lopen omhoog wipt. Tijdens het wandelen over drassig terrein zorgen de wijde, lange tenen ervoor dat ze niet wegzakken. dfjadfjskdlfksldfjaskldfjklasjdfklsjdfklsdffggsdfsdfsdfsfsdfsdfsdfsdf
Wilde eend
De wilde eend is de eend die een groot deel van onze broodrestjes verorberd. Vaak te vinden in groepjes in het park, dichtbij een vijver of een meertje. Tijdens de broedperiode worden koppeltjes gevormd en doen de eenden hun naam eer aan. Het gebeurt met enige regelmaat dat rivalen onder water worden gedrukt om ze uit de weg te ruimen. Alles voor de liefde.

Witte kwikstaart

Het staartje gaat altijd op en neer van dit elegante vogeltje, daar heeft hij ook zijn naam aan te danken. Vooral als ze wat zenuwachtig zijn, is de staart niet te stoppen. Graag broeden ze in de buurt van mensen, in dakpannen, schuren of nissen. Ondanks dat het aantal de afgelopen 30 jaar daalt, zijn er nog zat kwikstaartjes te vinden in zowel Nederland als eigenlijk geheel Europa en Azië.

Winterkoninkje
Je zou verwachten dat de winter zijn natuurlijke habitat is, maar het tegendeel is waar. Echt koude winters vinden deze kleine beestjes niet prettig. Uit dit kleine vogeltje, ook wel klein jantje of tomke genoemd, kan echter een flink geluid komen. Ze hebben een luide zang, vliegen vlot en laag boven de grond en ogen eigenlijk altijd wat nerveus met hun continue opwippende staart.

Zwarte roodstaart
De zwarte roodstaart houdt van droge en warme plekken. Met een rechte rug en de staart laag houden ze alles in de gaten. Van oorsprong komen ze uit bergachtige gebieden en zijn dus gewend op hun nesten in de kleine grotten te bouwen. Ondanks dat deze in Nederland schaars zijn, vinden zij een ventilatiekanaal of holtes in muren ook een prima plek om hun eieren uit te broeden. Ook begeeft dit vogeltje zich het liefst op hoge plekken om te gaan zingen, zoals antennes of hijskranen.

Bronnen informatie op deze pagina: Vogelbescherming en Natuurpunt.